Obchodné podmienky internetového obchodu Tonery

1. Všeobecné ustanovenia

1.1. Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej aj ako „Obchodné podmienky“) upravujú práva a povinnosti zmluvných strán vyplývajúce z kúpnej zmluvy uzatvorenej medzi predávajúcim, ktorým je
V-PORT, s.r.o.
IČO: 47367521
Bratislavská 699
90046 Most pri Bratislave
Slovenská republika

Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka: 91527/B

a kupujúcim - spotrebiteľom, ktorej predmetom je kúpa a predaj tovaru na internetovej stránke elektronického obchodu predávajúceho.

Kontaktné údaje predávajúceho:

mail: class M_user defined in self::$_p_MObject not exists!