Statusy objednávok


Košík - nedokončený nákup

Objednávka sa po dokončení košíka prepne podľa výberu typu platby na "Nová objednávka (platba dopredu)", alebo na "Nová objednávka (dobierka)" podľa zvoleného typu platby.

Z tohto statusu môže prepnúť objednávku na iný status len automatický algoritmus.

Status sa môže zmeniť na: Nová objednávka (dobierka), Nová objednávka (platba dopredu)

Nová objednávka (dobierka)

Objednávka bola odoslaná. Čaká sa na prijatie objednávky obchodníkom.

Na tento status môže objednávku prepnúť len automatický algoritmus.

Možné predchádzajúce statusy: Košík - nedokončený nákup

Status sa môže zmeniť na: Potvrdená (dobierka), Zákazník zrušil objednávku, Obchodník navrhol storno

Nová objednávka (platba dopredu)

Zvolili ste spôsob platby dopredu. Momentálne sa čaká na prijatie Vašej platby, aby sa mohla Vaša objednávka ďalej spracovávať.

Na tento status môže objednávku prepnúť len automatický algoritmus.

Možné predchádzajúce statusy: Košík - nedokončený nákup

Status sa môže zmeniť na: Potvrdená (platba dopredu), Zákazník zrušil objednávku, Obchodník navrhol storno

Potvrdená (dobierka)

Obchodník objednávku skontroloval a akceptoval

Z tohto statusu môže prepnúť objednávku na iný status len obchodník. Na tento status môže objednávku prepnúť len obchodník.

Možné predchádzajúce statusy: Nová objednávka (dobierka)

Status sa môže zmeniť na: Naskladňuje sa, Zaslaná zákazníkovi, Obchodník navrhol storno

Potvrdená (platba dopredu)

Obchodník objednávku skontroloval a akceptoval

Z tohto statusu môže prepnúť objednávku na iný status len obchodník. Na tento status môže objednávku prepnúť len obchodník.

Možné predchádzajúce statusy: Nová objednávka (platba dopredu)

Status sa môže zmeniť na: Zaplatená

Zákazník zrušil objednávku

Objednávku ste zrušili.

Na tento status môže objednávku prepnúť len zákazník.

Možné predchádzajúce statusy: Nová objednávka (dobierka), Nová objednávka (platba dopredu)

Tento status sa už nedá zmeniť na iný.

Zaplatená

Vaša platba bola prijatá a spárovaná s objednávkou.

Z tohto statusu môže prepnúť objednávku na iný status len obchodník. Na tento status môže objednávku prepnúť len obchodník.

Možné predchádzajúce statusy: Potvrdená (platba dopredu)

Status sa môže zmeniť na: Naskladňuje sa, Zaslaná zákazníkovi, Obchodník navrhol storno

Naskladňuje sa

Pripravujeme tovar pre Vašu objednávku.

Z tohto statusu môže prepnúť objednávku na iný status len obchodník. Na tento status môže objednávku prepnúť len obchodník.

Možné predchádzajúce statusy: Potvrdená (dobierka), Zaplatená

Status sa môže zmeniť na: Zaslaná zákazníkovi, Obchodník navrhol storno

Zaslaná zákazníkovi

Objednávku sme Vám zaslali vybraným doručovateľom. Čakajte ju v najbližších dňoch.

Na tento status môže objednávku prepnúť len obchodník.

Možné predchádzajúce statusy: Potvrdená (dobierka), Zaplatená, Naskladňuje sa, Nedoručená

Status sa môže zmeniť na: Nedoručená, Prebratá zákazníkom, Obchodník navrhol storno

Nedoručená

Objednávka ani po niekoľkých dňoch nebola doručená. Niekde nastal problém.

Na tento status môže objednávku prepnúť len zákazník.

Možné predchádzajúce statusy: Zaslaná zákazníkovi

Status sa môže zmeniť na: Zaslaná zákazníkovi, Prebratá zákazníkom, Obchodník navrhol storno

Prebratá zákazníkom

Objednávka Vám bola úspešne doručená

Na tento status môže objednávku prepnúť len zákazník.

Možné predchádzajúce statusy: Zaslaná zákazníkovi, Nedoručená

Status sa môže zmeniť na: Obchodník navrhol storno, Zákazník - ostúpenie od zmluvy, Dokončená

Obchodník navrhol storno

Obchodník Vám navrhol zrušenie tejto objednávky.
Ak súhlasíte so zrušením, prihláste sa a v sekcii Moje objednávky to potvrďte.

Z tohto statusu môže prepnúť objednávku na iný status len zákazník. Na tento status môže objednávku prepnúť len obchodník.

Možné predchádzajúce statusy: Nová objednávka (dobierka), Nová objednávka (platba dopredu), Potvrdená (dobierka), Zaplatená, Naskladňuje sa, Zaslaná zákazníkovi, Nedoručená, Prebratá zákazníkom

Status sa môže zmeniť na: Stornovaná po dohode

Stornovaná po dohode

Súhlasili ste s objednávateľom, že objednávku zrušíte.

Na tento status môže objednávku prepnúť len zákazník.

Možné predchádzajúce statusy: Obchodník navrhol storno

Tento status sa už nedá zmeniť na iný.

Zákazník - ostúpenie od zmluvy

Zákazník vrátil obchodníkovi zásielku s návrhom na odstúpenie od zmluvy.

Z tohto statusu môže prepnúť objednávku na iný status len obchodník. Na tento status môže objednávku prepnúť len zákazník.

Možné predchádzajúce statusy: Prebratá zákazníkom

Status sa môže zmeniť na: Obchodník - ostúpenie od zmluvy

Obchodník - ostúpenie od zmluvy

Obchodník prijal zásielku s návrhom na odstúpenie od zmluvy.

Z tohto statusu môže prepnúť objednávku na iný status len obchodník. Na tento status môže objednávku prepnúť len obchodník.

Možné predchádzajúce statusy: Zákazník - ostúpenie od zmluvy

Status sa môže zmeniť na: Obchodník vrátil peniaze za objednávku

Obchodník vrátil peniaze za objednávku

Obchodník prijal odstúpenie od zmluvy a poslal zákazníkovi späť peniaze za objednávku.

Na tento status môže objednávku prepnúť len obchodník.

Možné predchádzajúce statusy: Obchodník - ostúpenie od zmluvy

Tento status sa už nedá zmeniť na iný.

Dokončená

Objednávka bola zaslaná a prebraná. Na tento status sa automaticky prepína až 14 dní po prebraní zákazníkom.

Na tento status môže objednávku prepnúť len automatický algoritmus.

Možné predchádzajúce statusy: Prebratá zákazníkom

Tento status sa už nedá zmeniť na iný.