Tonery - kontakty

Predajca

V-PORT, s.r.o.
IČO: 47367521
Bratislavská 699
90046 Most pri Bratislave
Slovenská republika

Zápis v obchodnom registri: Okresný súd Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka: 91527/B

tel. č.: 0915751452

Bankový účet

IBAN: SK23 0900 0000 0050 4716 7900, SLSP
SWIFT: GIBASKBX

Orgán dozoru SOI

Slovenská obchodná inšpekcia (SOI), Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 32, P.O. Box 5,820 07 Bratislava 27
Odbor výkonu dozoru
tel. č.: 02/ 58272 172; 02/58272 104
fax č.: 02/ 58272 170

Vrátenie tovaru

Reklamácie